Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Trần Phú

34 Tố Hữu, Tp Quảng Ngãi
02553 3717912 - 02553 3710996
c2tranphu.thanhpho@quangngai.edu.vn